20 липня, 2020

"Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості"

 Цьогоріч громадськість України відзначатиме 140-річчя від дня народження українського прозаїка, драматурга, політика, громадського діяча, художника Володимира Кириловича Винниченка. "Більш суперечливої постаті в українській літературі ХХ століття важко знайти",  так говорив про нього літературознавець Володимир Панченко. 

 Володимир  Винниченко народився 28 липня 1880 року в  селі Веселий Кут Єлисаветградського повіту на Херсонщині (тепер Григор’ївка Кіровоградської області) у робітничо-селянській родині.  Він навчався у сільській народній школі, згодом у Єлисаветградській гімназії, на юридичному факультеті Київського університету. Брав участь у діяльності Революційної української партії, потім УСДРП (Українська соціял-демократична робітнича партія). 
 З 1903 року  Винниченко  — на професійній революційній роботі: член та заступник голови Центральної Ради, перший голова Генерального секретаріату, генеральний секретар внутрішніх справ. Очолював українську делегацію, яка у травні 1917 року передала Тимчасовому урядові вимоги Центральної Ради про надання Україні автономії. Володимир Винниченко —  автор усіх головних законодавчих актів УНР. Після відставки з поста прем’єра засудив гетьманський переворот. З листопада 1918 року до лютого 1919 року  він очолював Директорію та був усунутий за ліві погляди. Виїхавши за кордон, організував в Австрії Закордонну групу українських комуністів. У 1920 році повернувся в Україну, але спроби співпрацювати з більшовиками закінчилися невдало.
  З кінця 20-х років Винниченко жив у Франції.  Помер митець 6 березня 1951 року. Його прах покоїться на цвинтарі  Мужена (поблизу Канн у Франції). 

 Володимир Винниченко — один з найпопулярніших вітчизняних письменників початку ХХ століття, котрого високо цінували визначні класики нашої літератури та мистецтва, як талановитого українського письменника і драматурга, чиї п’єси мали за честь ставити кращі акторські колективи Європи. Літературна спадщина Володимира Винниченка — золотий фонд України. За п’ятдесят років творчих пошуків письменником створено 15 романів, 23 п’єси та понад сотню новел. 
 У період еміграції Володимир Кирилович відкрив ще один свій талант  талант художника, дивуючи всіх своїми досягненнями. Знаний переважно як політик і письменник, Винниченко водночас є автором понад півтори сотні творів олійного живопису та графіки, великої кількості пейзажів, натюрмортів і портретів.  При житті автора його твори експонувалися на виставках у Львові, Парижі, де отримали позитивні відгуки художників і мистецтвознавців. 
 Художні твори Винниченка, згідно із заповітом дружини Розалії Винниченко, сукупно зі спадщиною літературною, а також доробком суспільно-політичного спрямування після її смерті перейшли у володіння Українській Вільній Академії Наук у США (Нью-Йорк) за тієї умови, що після здобуття Україною незалежності вони стануть власністю нашої держави.

Портрет дружини автора (1929 рік)

 У травні 2000 року 89 творів Володимира Винниченка передано із США в Україну. Нині вони зберігаються в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Це неповний малярський доробок художника, бо частина картин належить до приватних колекцій. Загалом його мистецька спадщина  налічує понад 100 композицій.
 З художніми роботами Винниченка Україна вперше ознайомилась у 2001 році на виставці в Національному музеї Тараса Шевченка.
 Володимир Кирилович Винниченко  був всебічно обдарованою людиною, яка залишила по собі неповторний рельєфний слід в історії нашого народу та позначила нові напрямки розвитку українського письменства.
      


 З нагоди 140-річчя письменника відділ абонементу підготував ювілейну книжкову виставку "Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості" 
(з циклу "Літературний календар").
 До уваги користувачів бібліотеки ми представляємо багаторічний літературний спадок письменника: збірки оповідань, повістей і п’єс різних років видання, що вийшли друком 
в Україні та поза її межами.


Панченко, Володимир Євгенович. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Кн. розвідок і мандрівок. — К. : Твім інтер, 2004. — 288с.

 Серед нереалізованих творчих задумів Володимира Винниченка — "Роман мого життя", власне — автобіографія, яка мала всі шанси стати захоплюючим життєписом, адже доля цього українського письменника і державного діяча виявилася надзвичайно щедрою на авантюрні сюжети — любовні, психологічні, політичні. Книга розвідок і мандрівок є спробою дослідника-літературознавця з максимальною науковою точністю "реставрувати" перипетії біографії Винниченка часів його бурхливої молодості. А водночас це подорож у творчий світ талановитого прозаїка і драматурга. 
Окремий розділ книги — розповідь про поїздки автора до Франції за колекцією особистих речей В. Винниченка. Розрахована на студентство, вчителів і старшокласників, а також усіх, кого цікавлять долі яскравих особистостей, історія українського письменства XX століття. 


Кульчицький, Станіслав Владиславович. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко; [Під заг. ред. В. А. Смолія]. — К. : Вид. дім "Альтернативи", 2005. — 376 с. : іл.
 Книга є першою політичною біографією одного із засновників УНР, видатного українського революціонера й великого письменника. Узагальнюючи досягнення вітчизняної науки та істориків діаспори, користуючись архівними документами, матеріалами преси, величезними за обсягом і три­валістю щоденниковими записами й усім творчим здобутком  Винниченка, автори відтворюють постать і справи свого героя впродовж життя, показують його сильні та слабкі сторони. Могутня особистість  Винниченка істотно позначилася на перебігу революційних подій 1917  1919 років. Велика увага в книзі приділяється періоду Української революції.
 Книга розрахована на науковців, студентів-істориків, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів.


Погорілий, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка / Укр. Віл. АН у США. Коміс. для вивч. й публ. спадщини В. Винниченка. — Нью-Йорк, 1981. — 212 с. : іл., портр.
  Ця праця покійного професора Манітобського університету Семена Погорілого, xoч датована 1975 роком, але вийшла з друку 1976 року в серії "Праці в ділянці слов'ян­ських літератур" Департаменту славістики Манітобського університету. Незадовго після її появи професор Погорілий захворів, і розповсюдження книжки так і не почалося. До книжкових крамниць і славістичних бібліотек вона не потрапила, а після смерти професора, 24 березня 1979 року, в його бібліотеці й архіві знайдено лише три чи чотири примірники. 
 Студія "Неопубліковані романи Володимира Винниченка" становить собою опрацьовану й доповнену редакцію праці Погорілого, яку він у грудні 1970 р. захистив як докторську дисертацію в Департаменті славістики Нью-Йоркського університету. Зважаючи на те, що це є перша та єдина цього роду праця про Винниченка за останнє 40-річчя й що написано її на джерельних, досі неопублікованих і невідомих не тільки для загальних читачів, але й для дослідників-славістів матеріялах, Винниченківська комісія УВАН ухвалила видати ті так, як підготував і видав її покійний професор Погорілий. 


Миронець Н. Володимир Винниченко: таємниці кохання. Хронологія інтимів / Надії Миронець.  К. : Вид. "Ярославів вал", 2013. — 356 с.
 "Кохання — це зойк крові, це безумний, непереможний голод тіла, це наказ вічності, яка не допускає опору собі. Любов приходить пізно, за коханням, після його оргій, після жадних криків і лютого, дикого шепоту жаги. Вона ходить тихо, безшумно, з уважним поглядом, загадковою посмішкою. Кохати можна одночасно двох, трьох, п'ятьох, скільки вистачить тіла і вогню. А любити одночасно можна тільки одного…". Так писав В. Винниченко у своєму "Щоденнику" 1919 року. 
 Певна річ, Володимира Винниченка любили жінки. І він любив жінок. Його амурна історія не менш цікава, аніж історія політична й історія літературна. Кого любив Винниченко і хто любив Винниченка? Саме про це книга Надії Миронець.Винниченко, Володимир. Сонячна машина / [Передм. О. Гнідан]. — К. : Сакцент Плюс, 2005. — 640 с.

 "Сонячна машина" — це перший сучасний науково-фантастичний роман класика української літератури В. Винниченка, який чимало знавців літератури вважають вершиною його творчості. Новаторство митця, експресивна та динамічна манера його письма знаходять своє оригінальне психологічне й філософське втілення в незвичайних поворотах людського характеру, думок і вчинків героїв, у сюжеті, що постійно інтригує читача в стані високої емоційної напруги, естетичної втіхи.
Винниченко, Володимир Кирилович. Вибрані твори / [Передм. А. Гуляка]. — К. : Сакцент Плюс, 2005. — 255 с.

 До вибраних творів класика української літератури Володимира Винниченка (1880-1951) увійшли найвідоміші повісті та оповідання, у яких з високою художньою майстерністю відтворено соціальні типи та суспільно-політичні процеси початку XX століття.

Винниченко, Володимир. Вибрані п’єси : у 2-х т. / Володимир Винниченко. — К. : Мистецтво, 2008. Т. 1 : Т. 1 / [вступ. ст. М. Жулинського], 2008. — 335 с. : портр. — Бібліогр.: с. 329-334.

 До першого тому ввійшли п'єси відомого українського письменника та державного діяча початку XX ст. — Володимира Кириловича Винниченка "Memento", "Базар", "Брехня", "Співочі товариства", "Чорна Пантера і Білий Медвідь".
 Винниченко, Володимир. Вибрані п’єси : у 2-х т. / Володимир Винниченко. — К. : Мистецтво, 2008. Т. 2 : Т. 2 / [вступ. ст. М. Жулинського], 2008. — 288 с. : портр. — Бібліогр.: с. 284-286.

 До другого тому ввійшли п'єси відомого українського письменника та державного діяча початку XX ст.  Володимира Кириловича Винниченка "Дочка жандарма", "Молода кров", "Пригвовдені", "Гріх", "Закон".
Призначено для школярів, студентів гуманітарних вузів та широкого кола читачів.

Винниченко В. К. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / передм. Л. С. Дем’янівської.  К. : Грамота, 2005.  928 с., фото.

 До книги ввійшли твори з багатогранної творчої спадщини Володимира Винниченка. Яскраві, позначені глибоким психологізмом оповідання, повість, фантастично-утопічний роман, що вміщенні у виданні, стали надбанням української літератури після багатьох десятиліть заборони. 
 Видання призначається для широкого кола читачів і всім, кому не байдуже українське слово.

Винниченко В. К.  Записки Кирпатого Мефістофеля: Роман, повість, оповідання, п'єс. Харків: Фоліо, 2006.  382 с.

 Доля видатного українського письменника Володимира Винниченка  була надзвичайно складною та бурхливою. Цей талановитий художник слова був відомим політичним діячем, який все своє життя присвятив боротьбі за побудову вільної, самостійної України. Тому не дивно, що твори його довгий час було заборонено друкувати. Головний герой роману Записки Кирпатого Мефістофеля — Яків Михайлюк наче не живе, а грає в життя. Навіть до свого одруження він ставиться як до гри. Але на перешкоді стає один факт: виявляється, що у Кирпатого Мефістофеля є син, що народився проти його бажання. Гра закінчується і Михайлюку треба обирати між коханою та дитиною. До книжки увійшли оповідання "Момент" і "Федько-халамидник", повість "На той бік" та п’єса "Чорна Пантера і Білий Медвідь".
Винниченко В. К. Історія Якимового будинку та інші твори [Текст] : повісті, романи, новели, оповідання, п'єса / Володимир Винниченко ; [упоряд., передм., прим. В. Панченка].  Львів : Світ, 2016.  600 с.  (Серія "Ad Fontes  До джерел")

 Багатогранна творчість Володимира Винниченка представлена в цій книзі його романами "Хочу!", "Записки Кирпатого Мефістофеля", повістями "Історія Якимового будинку" й "На той бік", кількома оповіданнями, новелами, а також драмою "Пророк". Пристрасний і суперечливий у своїх пошуках універсальної формули щастя, письменник постає у цих творах тонким психологом, полемістом, експериментатором, який прагне наблизити час, коли в світі  та в самій людині стане більше ладу й гармонії. Яскравий психологічний портрет В. Винниченка читач знайде у розлогому спогаді Павла Зайцева, що вперше друкується в Україні.Винниченко В. К. Оповідання. Народний діяч. Краса і сила [Текст] / Володимир Винниченко ; [передм. М. Жулинського ; упоряд., прим., комент. С. Гальченка, Т. Маслянчук] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. Вільна Акад. Наук у США. — Київ : Сакцент Плюс, 2015.  800 с.

 До видання увійшли найвідоміші оповідання В. Винниченка. Ґрунтовне вивчення рукописів його творів та всіх прижиттєвих видань, до яких він був причетний, а також з’ясування історії кожної публікації було проведено вченими Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за сприяння Української вільної академії наук у США. Особливістю цього видання є велика текстологічна робота, здійснена упорядником та видавництвом "САКЦЕНТ ПЛЮС" щодо встановлення основного тексту творів, який максимально наближений до творчої волі автора.

Винниченко Володимир. Вибрані твори / Упоряд. тек- стів, предм. та прим. О. М. Савченко. — Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2005. — 352 с.

 Проза та драматургія Винниченка вирізняються яскравістю та рельєфністю образів, оригінальністю ідей, розмаїтістю тематики, багатою жанровою палітрою. У книзі представлено найкращі твори з доробку письменника: повість "На той бік", п’єси "Чорна Пантера і Білий Медвідь", "Між двох сил", а також оповідання. Ці твори принесли письменникові всеєвропейську відомість. Читача, без сумніву, зацікавить символічна наповненість Винниченківських текстів, їхня "закодованість", посилена увага митця до фройдизму та психоаналізу.

 Володимир Винниченко — знакова постать у літературі та в історії українського національно-державного відродження. Він не тільки мистецьки зобразив свою добу, але й був її активним творцем. Один з небагатьох, хто в надзвичайно складній суспільній ситуації мав власну позицію, своє бачення політичних перспектив, орієнтирів та засобів досягнення головної мети — здобуття державності українського народу.

Запрошуємо всіх бажаючих до перегляду виставки.

Немає коментарів:

Дописати коментар