27 квітня, 2021

   Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.
Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці — це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.
   Розпорядженням Уряду, з урахуванням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, схвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні і затверджено План заходів щодо її реалізації.
   Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.
  Сформована, на основі підвищення відповідальності роботодавців у сфері охорони праці, ризик орієнтована система управління безпекою та гігієною праці забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
   Для досягнення цього надзвичайно важливим є вивчення, впровадження позитивного досвіду та проведення ефективних превентивних заходів.
   Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив Уряд України і впроваджують Міністерство соціальної політики та Державна служба України з питань праці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці.
   Саме тому важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити, з урахуванням пріоритетності навчання і постійного розвитку, впровадження нових принципів СУОП.
   Закріплення практики щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці допоможе працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.
   Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійної підготовленої молоді.
Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів з країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.
   Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Джерело журнал «Соціальний захист» №3-4 2020

Девіз Дня охорони праці -2021: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР»

Охорона праці очима дітей.

Тих, кого зацікавила тема охорони праці, звертайтесь до 
ЦРБ ім. М.О.Некрасова. Ми завжди будемо вам у нагоді.

Немає коментарів:

Дописати коментар