27 жовтня, 2021

Озброєні словом, на захисті правди

 22 жовтня відбувся день інформації "Дисидентський рух в Україні".

Термін "дисиденти" був занесений із Заходу і вживався для позначення інакодумців, які в тій чи іншій формі відкрито висловлювали погляди, що не збігалися з офіційною політикою. Дисидентський рух в Україні зародився у сер. 1950-х років як протест проти бездержавності, панування партійно-державної бюрократії, утисків національно-культурного життя, посилення русифікації.
Загалом в українському дисидентському русі,  можна виокремити чотири основні напрями: самостійницький, національно-культурницький, правозахисник, релігійний. Найрадикальнішим, а тому й найбільш переслідуваним, був самостійницький напрям. Його прихильники виступали за державну незалежність України, яку планували здобути мирними засобами. Яскравими представниками цього напряму були правник Л. Лук'яненко, історик В. Мороз, журналіст В. Чорновіл, вчителька О. Мешко, мистецтвознавець В. Горинь, психолог М. Горинь, поет В. Стус та ін.
Національно-культурницький напрям, представлений насамперед такими шістдесятийками, як літературні критики І. Дзюба та І. Світличнй, літературознавець М. Коцюбинська, мовознавець 3. Франко та ін., базувався на необхідності духовного і культурного відродження українського народу, передусім його національної самобутності, історії, традицій, мови. Поборники національно-культурних прав протестували проти цілеспрямованої русифікаторської політики, нищення пам'яток історії та культури, незаконних арештів, утисків національної інтелігенції тощо.
На захист невід'ємних прав людини, за дотримання конституції і законів  виступали представники право захисного напряму. Серед них виділялися генерал П. Григоренко, інженер М. Маринович, математик Л. Плющ, психіатр С. Глузман та ін.


З вступним словом до присутніх звернулася зав. інформаційно-бібліографічним відділом Кобилко Л. М. На заході були присутнні учні КВРУБ та читачі бібліотеки.

До заходу підготовлена книжково-ілюстративна виставка
"Ті, хто будив Україну".Учні училища читали вірші: Івана Драча, Василя Стуса та вірш О. Дяченко "На роковини смерті
В'ячеслава Чорновіла"


Упродовж дня інформації проведено огляди літератури:

  • Українська Гельсинська група;
  • Дисидентський рух в Україні на сторінках бібліографічних видань    

Дисидентський рух в Україні мав велике значення... 
Насамперед - ідея створення власної незалежної держави. Досвід та ідеологічні доробки дисидентів були використані в період здобуття Україною незалежності. 
Значний внесок дисидентів у розвиток української культури та науки.

 

 

 

У систематичній картотеці статей (рубрики "Дисидентський та правозахисний рух"), ви знайдете багато цікавих матеріалів з періодичних видань та збірників з цієї тематики.

   Запрошуємо до спілкування в бібліотеці!Фото на згадку

Немає коментарів:

Дописати коментар