14 березня, 2023

160 років від дня народження Володимира Вернадського

Пропонуємо вашій увазі
науково-популярне видання
ДАНИЛЕНКО ВІКТОРА
"ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ:
ЖИТТЯ В ПОЛІТИЦІ Й ПОЛІТИКА В ЖИТТІ "
 

 Академік Володимир Іванович Вернадський увійшов у історію науки як геніальний вчений-природодослідник, основоположник геохімії, радіології та біогеохімії. Володимир Вернадський є автором понад 500 наукових праць з різноманітних галузей науки. Його ідеї випередили час. Вершина наукового пошуку Вернадського - вчення про біосферу як цілісної природної системи, а також про ноосферу - впливу людського розуму на навколишній світ.
 Видатний вчений, перший президент Академії наук України, громадсько-культурний діяч Володимир Вернадський зробив для України, для українства і його культури, утвердження їх у світовому цивілізаційному просторі надзвичайно багато. Він вірив в Україну. "Україна є і буде", "я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук…" - твердив В. Вернадський. Теоретичною і практичною діяльністю він об’єктивно сприяв розвитку нашої науки, освіти, культури, росту національної свідомості українців, зрештою, поступальному рухові до української державної незалежності.
 Позиція В.Вернадського завжди була відповідальною, громадянською. Показники сили й могутності держави, на думку вченого, є науково вивірене й правильне управління суспільством.
  У книзі увага акцентується на громадсько-політичній діяльності вченого, якою він займався у проміжках між науковою працею. Автор прагне хоча б частково осягти багатогранний, багатомірний простір життя і думки геніального вченого-мислителя.  Аналізує драматичне, наповнене багатьма небезпеками життя В. Вернадського, його подвижницьку діяльність, спрямовану на вихід росії, України й усього людства на нові постіндустріальні рубежі розвитку.  
#поповненняфондівбібліотекУІК
#программа_поповнення_бібліотечних_фондів
#уік
#ІнститутУкраїнськоїКниги
#УкраїнськийІнститутКниги
#Український_Інститут_Книги

Немає коментарів:

Дописати коментар