22 березня, 2020

21 березня - Міжнародний день лісів


Ходім зі мною в ліс далеко,
де гриб, зіскочивши на гриб, росте,
де сонце, в мох закутане, цвіте 
і в кущиках багна парує терпко.

 Проблема збереження лісу та його багатств стоїть сьогодні в ряду найважливіших екологічних завдань для всіх країн світу.
 В останні роки тенденції, пов’язані зі знищенням лісів, викликають тривогу не тільки у екологів, але й у всього міжнародного співтовариства.


   Ліси називають "легенями планети": вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Ліс — це середовище існування приблизно 3/4 усіх видів рослин, тварин і грибів, що є на нашій планеті. Він є частиною культурно-історичного середовища, під впливом якого формуються культура і звичаї цілих народів. Лісові масиви мають неоціненне екологічне, соціальне та економічне значення — беруть участь у формуванні клімату планети, забезпечують киснем, переробляють шкідливі викиди, зберігають водні ресурси, є середовищем існування безлічі рослин і тварин, забезпечують їжу і здорове середовище для людей, допомагають зберегти родючість ґрунтів і ландшафти.


 
 Міжнародний день лісу або Всесвітній день захисту лісів був заснований в 1971 році. Ініціатором установи даного Дня виступила Європейська конфедерація сільського господарства на 23-й Генеральній Асамблеї в 1971 році, і ця ідея була підтримана Всесвітньою Продовольчою і сільськогосподарською організацією при ООН (ФАО).
 З тих пір, щорічно, з ініціативи ООН 21 березня, як привід проінформувати суспільство про важливість збереження лісів, відзначається Міжнародний день лісу (International Day of Forests)

 Щороку в цей день фахівці в усьому світі знаходять час для обговорення цінності лісу. Цей день святкують у день весняного рівнодення в Північній півкулі, який за традицією вважають першим днем весни і символом нового життя та нових починань.


 В історії нашої держави, проблемі збереження лісових масивів, також приділялася чимала увага. Так, наприклад, 18-го вересня 1977-го року, в колишньому СРСР вперше було прийнято окреме цільове "Лісове законодавство", в якому робилася спроба не тільки впорядкувати безконтрольну вирубку лісів, а й закладалися прямі механізми його відновлення і найбільш раціонального використання. 


 В рамках цієї події абонемент рекомендує ознайомитися з літературою, яка допоможе краще зрозуміти "потреби" наших лісів і зробити все для збереження їх для нащадків.


 Белей Л. Книга про ліс : [збірка поезій] / Лесь Белей. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 95 с. : іл. 

 "Книга про ліс" –  це два дуже різних між собою, за звучанням і тематично, корпусів текстів. Недарма ж і сама книга розділена на дві частини: In Silva та Ex Silva. Перша –  це мандри історіями Лісу, його стежками та звуками, символами та рефлексіями, ним породженими. Друга – це вихід за межі Лісу  у Місто, яке теж наповнене своїми символами та історіями,  відкритими до різних прочитань та інтерпретацій. Букштынов А. Д. Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов. - Москва : Мысль, 1981. - 316 с. : ил.


 "Ліси" – перша книга довідкового видання "Природа світу", написана відомими лісівниками нашої країни. Книга містить огляд та оцінку лісових ресурсів світу на континентах і в країнах, дає загальне уявлення про різноманітність лісів планети, про їх використання і відтворення.
 Зелені скарби України / С. А. Генсірук, В. О. Кучерявий, Л. Й. Гайдарова ; за ред. С. А. Генсірука. - Київ : Урожай, 1991. - 192 с.

  У довідковому виданні розповідається про найцінніший дар природи – ліс, про його багатства, цілющі функції і значення в охороні навколишнього середовища; розкривається величезне значення лісу в житті людини, здатність істотно поліпшувати її стан здоров’я та самопочуття. Іваненко О. Д. Лісові казки : для молодшого шкільного віку / Оксана Іваненко ; [упоряд. В. Татаринов] ; худож. Олександр Кошель. - Київ : Веселка, 2006. - 64 с. : іл., портр.
 Цiкаво, про що гомонять мiж собою дерева, шепочуться квiти, щебечуть пташки, гудуть джмелi? А вiд кого тiкає зайчик у бiлiй шубцi i де зимував неслухняний братик-ведмедик? Про це та ще про багато iнших цiкавих та повчальних пригод мешканцiв лiсу розповiдає ця книжка.

  Михайловський Л. В. Повита красою / Леонард Михайловський. - Київ : Молодь, 1989. - 148 с. : іл.

   У книжці художньо-документальних оповідей ідеться про гармонію, симетрію, доцільність у природі та красу навколишності, серед якої народжується й живе людина.  Свої спостереження автор ілюструє власними фотознімками.

  
 Свириденко В. Є. Лісівництво : підручник / Володимир Свириденко, Олександр Бабіч, Леонід Киричок ; за ред. В. Є. Свириденка ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграрний ун-т. - Київ : Арістей, 2004. - 543 с.
 У підручнику розкривається суть лісу, як складного рослинного угрупування, найважливішого компонента біосфери Землі. У першій частині "Лісознавство" розглянута морфологія лісу, його взаємодія з екологічними факторами, поновлення, ріст та формування лісових насаджень, типологія лісу. У другій частині  висвітлені принципи головного користування лісом, системи головних рубок, біологічні основи та технологія рубок догляду за лісом. В окремому розділі розглянуті питання підвищення продуктивності та поліпшення якості лісів.


 Яришева Н. Ф. Основи природознавства. Природа України : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. - Київ : Вища школа, 1995. - 335 с. : іл.

  У навчальному посібнику подаються відомості про природні умови,  клімат, рослинний і тваринний світ України.


  Сьогодні, коли більше половини населення світу живе в містах і все більше віддаляється від природи, тому стає все більш необхідним якомога раніше привносити в життя людей розуміння значущості лісів й їх користі у збереженні взаємовідносин в екосистемах та розвивати обізнаність про це. 


Немає коментарів:

Дописати коментар